TEREN CONSTRUCTII - BUCURESTI, SPLAIUL UNIRII

Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 456, sector 4 , Bucharest, Bucharest, Romania

REF. 001335686_C_0004
11 574 360 EUR without VAT

Type: Land

Land: 103 131 m2

Land registry plot: 202403; 200943; 221549; 242759

Facilities / Utilities available?: No

Electricity available?: No

Gas available?: No

Water available?: No

Land

103 131 m2

Property description

Teren in suprafata de 103.131 mp aflat in Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 456, sector 4 format din 4 loturi de teren astfel:

- teren intravilan, în suprafață de 57.505 mp

- teren intarvilan în suprafață de 35.426 mp 

- teren intarvilan în suprafață de 27.666 mp

- teren în suprafață de 1.039 mp (cale de acces din Splaiul Unirii)

Conform PUZ - Zona de Sud a Sectorului 4-  imobilele se află parțial în zoa M2-  subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu cladiri înalte și foarte înalte, cu accente, având regim de construire continuu sau discontinuu și parțial afectat de arteră de circulație propusa. Conform PUG -MB, imobilele se află în M3- subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înăltimi maxime de P+4 niveluri.

Terenurile se vand in cadrul procedurii de faliment, la licitatie publică, la prețul de 11.574.360 EURO + TVA.

Contact us regarding
this property

Contact Us

Romania

Ms. Bianca - Constantina Calancea

Romania

Property location